Artikelindex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het begin

Het begon met een advertentie die een aantal Eibergse fietsliefhebbers plaatste in 'Onze Gids' in december 1979. Daarin werden toerfietsers uit Eibergen en omgeving opgeroepen om op 18 december naar  -toen nog hotel-  'De Klok' te komen.

Aan de oproep werd gehoor gegeven door 25 belangstellenden. Op die avond werden allerlei ideeën geopperd en mogelijkheden uitgewisseld. Nog diezelfde avond werd een commissie in het leven geroepen, die ideeën en mogelijkheden tot oprichting van een toerclub zou uitzoeken. De mensen van het eerste uur die deze commissie vormden waren: Dela van Vuuren-Bosklopper, Bennie Leussink, Johan Boeijink, Freddy Rosemann, W. Abbink en Antonio Gomez Gurado.

In de loop van de maand januari 1980 bleek het enthousiasme onder de Eibergse bevolking voor een fietsclub: het aantal belangstellenden was verdubbeld en gestegen naar 50! Op 19 februari van dat jaar werd opnieuw een informatieve avond gehouden, deze keer in 'De Huve'. De eerdergenoemde commissie zou aanblijven tot de definitieve oprichting van een vereniging. Dit bood de mogelijkheid om al in dat jaar 1980 verschillende activiteiten te organiseren, waaronder de eerste Molentocht tijdens de landelijke Molendag.

 

Een aantal maanden later op 29 oktober 1980 werd tijdens een drukbezochte bijeenkomst in  -nota bene-  cafétaria 'Don Camillo' de oprichtingsvergadering gehouden. Aangezien er ook contacten waren met de regionale wielervereniging RTC De Stofwolk, was even onduidelijk wat de status zou zijn van de nieuwe Tourclub Eibergen. Besloten werd dat de club zelfstandig zou functioneren  -met een eigen bestuur-  binnen De Stofwolk.

Het ging de nieuwbakken club voor de wind en het ledenaantal steeg tot boven de honderd.

Tijdens de ledenvergadering in oktober 1981 werd besloten van Tourclub Eibergen een zelfstandige vereniging te maken los van De Stofwolk. De notariële akte, de statuten en het huishoudelijk reglement werden door de leden goedgekeurd en op 2 juli 1982 passeerde de akte.

Tourclub Eibergen als zelfstandige vereniging was een feit.