Artikelindex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het organiseren van tochten

 

 


 

 

Molentocht en Tour de la Rose

Evenals andere fietsclubs in de regio organiseerde ook TCE zijn tochten. Al in het eerste jaar waren dat er twee: de Molentocht tijdens de landelijke Molendag en de Tour de la Rose, vernoemd naar initiatiefnemer en eerste voorzitter Freddy Rosemann. Omdat deze TdlR gefietst werd op de eerste zondag in april, groeide hij uit tot een echte voorjaarsklassieker; dit mede door de "kasseienstroken" in de omgeving van Diepenheim.

Beide tochten worden niet meer door TCE georganiseerd.

In 1997 werd de laatste Molentocht verreden: het aantal deelnemers  was gedaald van maximaal 755 naar minder dan 100; er moest simpelweg geld bij!

De laatste TdlR werd eveneens verreden in 1997. Tijdens de eerste jaren van deze tocht lag het deelnemeraantal rond de 250 tot een maximum van ruim 400 in 1988. Daarna daalde het aantal toerrrijders snel tot rond de 200; toendertijd een reden om er mee te stoppen.

 

 


 

 

Euregiotocht

Een tocht die inter-nationale bekendheid kreeg en erkenning door de NTFU  -de tocht werd opgenomen in het zogenaamde nationale klimmersbrevet-  was de Euregiotocht. De eerste tocht werd verreden in juni 1982 over twee afstanden: 60 en 120 km. Al een jaar later kwam daar een derde afstand bij: 165 km. In 1984 werd voor de 3de Euregiotocht samengewerkt met de Duitse krant 'Ruhr Nachrichten' (RN); verslaggever Werner Beckers  -een fanatieke toerfietser- bleek deelnemer geweest te zijn aan de eerdere Euregiotochten en was enthousiast geraakt! Dit contact leidde ertoe dat er compleet nieuwe routes ontworpen werden en dat er ook in het Duitse grensgebied startplaatsen kwamen: in Vreden, Stadtlohn en Wüllen. Naast de langere afstanden  -aanvankelijk 120 en 180 km en enkele jaren later 135 en 205 km-  organiseerden TCE en RN een gezinstocht over 60 km tussen Eibergen en de drie eerdergenoemde plaatsen. Het bleek een enorm succes, mede dankzij de geweldige 'sponsoring' van de RN; naast paginagrote advertenties stelde deze krant ook prijzen beschikbaar. Zo kon je via een verloting bijvoorbeeld een transistorradio winnen!

 

'Tour der guten Laune'

Het eerste jaar volgens deze formule bleek meteen een succes: 670 deelnemers; een jaar later tijdens het eerste lustrum van TCE was het aantal toerfietsers opgelopen tot 12oo! Tijdens de 5de Euregiotocht in 1986 was het ideaal fietsweer en het gevolg was dat bijna 200o liefhebbers deze lustrumtocht fietsten. In de woorden van de RN, die de dag erna een paginagrote foto-editie uitbracht, "1880 Teilnehmer bei Tour der guten Laune".

Een jaar later: slecht fietsweer en iets meer dan 1000 deelnemers en dat bleef enkele jaren zo; een prima resultaat. Maar toen ging Werner Beckers met pensioen en zijn opvolger bij RN had niets met fietsen: weg gratis reclame in het Duitse grensgebied. Wat TCE ook probeerde met flyers, artikeltjes in de Duitse plaatselijke sufferdjes, inschakeling van de VVV's ...... het mocht niet baten. Het aantal deelnemers zakte in de loop der jaren naar 250!

In februari 1997 besloot het bestuur dan ook te stoppen met de Euregiotocht; erg jammer, maar de kosten waren substantieel meer dan de baten.

In 2002  -na invoering van de Euro-  werd geprobeerd een alternatief te bedenken: de Eurotocht; erg weinig deelnemers en na twee probeerjaren ging dit initiatief ter ziele.

Einde van een prachtige tocht!

 

 


 

 

 

Van Avondfietsvierdaagse naar ............

........... Eibergse Fietsdagen

Het is 1982 als de eerste Avondfietsvierdaagse wordt georganiseerd. En dat is meteen een succes: dagelijks fietsten 530 (voornamelijk) Eibergenaren mee. Toenmalig burgemeester Cappetti en zijn vrouw zetten een trend: het werd een traditie dat ze elk jaar meefietsten. Erkenning van een burgervader voor een club, die een dorp aan het fietsen krijgt! Overigens werd die traditie voortgezet door zijn opvolgster mevr. Emmens-Knol.

In de loop der jaren blijft het aantal deelnemers schommelen tussen de 400 en 500; bij slecht weer flink daar onder. In 1986 tijdens het eerste lustrum trekt de AF4D veel deelnemers, ruim 600. Bijzonder was dat tijdens deze vierdaagse een baby werd geboren; de 'nieuwe' moeder had nog wel even de 30 km route gefietst!

 

Bijzonder was ook de 15de keer dat de AF4D georganiseerd werd. De trouwe deelnemers werden in de bloemetjes gezet door de meefietsende burgemeester Aaltje Emmens-Knol; dit leek even fout te gaan: ze  had een min of meer eigen interpretatie van de route gemaakt en kwam aan in het 'tweeduuster'.

 

In het jubileumjaar van TCE in 2005 (25 jarig bestaan) stelden enkele sponsoren gelden beschikbaar voor een verloting; daarnaast stelde TCE een flink deel van de opbrengst van de vierdaagse beschikbaar  voor dierenpension Brammelo.

 

 

In de aanloop naar het seizoen 2006 werd besloten van de Avondfietsvierdaagse een Dagvierdaagse te maken onder de naam Eibergse Fietsdagen. Dit schiep de mogelijkheid om ook een langere afstand (60 km) toe te voegen. Inmiddels heeft de ornganisatie beloten om twee afstanden per dag uit te zetten: 35 en 60 km. TCE verwelkomt de laatste jaren tussen de 1200 en 1500 deelnemers aan de Eibergse Fietsdagen.