Artikelindex

 

 

 

 

 

 

 

 

Van clubblad ...............

............... naar website

 

 

In de eerste jaren van TCE verliep alle communicatie en infor-matie mondeling en per telefoon! In het voorjaar van het lustrumjaar 1985 ziet het eerste clubblad het levenslicht: TOERPRAAT! Het is dan nog een gewoon A4'tje; een maand later is de inhoud al verdubbeld. Het blad bevat allerlei informatie met betrekking tot tochten (in binnen- en buitenland), toerkalender, voeding, trainingen en de opbouw daarvan, e.d. 

Een jaar later krijgt Toerpraat de uitstraling van een echt clubblad compleet met omslag en advertenties om de kosten te drukken. Ook komt er meer structuur als gevolg van het gebruik van verschillende rubrieken: het bestuur verzorgt de mededelingen en algemene informatie vanuit de NRTU (later NTFU) die voor leden van belang is; de toercoördinator vult de rubriek over tochten en toerkalenders; in een derde rubriek wordt aandacht besteed aan technische ontwikkelingen, kleding en trainingsopbouw; een vierde rubriek verhaalt over belevenissen tijdens verschillende toertochten in binnen- en buitenland: de afdeling reisverhalen was ontstaan! De eindredactie van het geheel kwam in handen van Henk ter Horst. 

In de herfst van 1988 komt er enige hapering in de regelmatige verschijning van Toerpraat. Oorzaak? Weinig of geen kopij! De rubriek 'Van de redactie' wordt zelfs ondertekend met R.E.D. Actie; het mag niet baten. Pas een jaar later verschijnt een volgende Toerpraat! Begin 1990 weer één en eind van dat jaar nogmaals en zo moddert het voort tot in 1996 het allerlaatste nummer verschijnt. Einde van een clubblad.

 

Inmiddels had ook bij veel leden van TCE de PC (Personal Computer) een plekje gevonden. En dit betekende  -en betekent-  dat sindsdien veel informatie gecommuniceerd werd  -en wordt-   via de mail

 

Maar TCE kan natuurlijk niet achterblijven in de ontwikkelingen en dit betekent dat er een website opgebouwd moet worden. Eindelijk -ruim 15 jaar na de laatste Toerptaat!- in het voorjaar van 2012 is het zover: er is een uitstekende webmaster gevonden en de (web)redacteur is opnieuw Henk ter Horst.